Skip to main content
g4311

ปีการศึกษา 2565

<< ข้อมูลรับการนิเทศ >>

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

<< สรุปคัดกรองการอ่านเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว >>

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แนะนำเครื่องมือการสอนออนไลน์

แบบสำรวจความพร้อมในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1

แบบสำรวจความพร้อมในการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดสระแก้ว