Skip to main contentตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200914
รหัส Smis 8 หลัก :
  30010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  200914
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านเลขที่ 18 ถนนสรรพสิทธิ์
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30000
โทรศัพท์ :
  044-242362
โทรสาร :
  044-256127
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  sakaew_001@hotmail.com
เว็บไซต์ :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครราชสีมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:35 น.
)
แผนที่พิกัดโรงเรียน